Dikkat: Tarayıcınızda JavaScript betiklerinin yürütülmesi devre dışı bırakılmış. Bu nedenle bu anketteki tüm soruları yanıtlayamayabilirsiniz. Lütfen tarayıcı ayarlarınızı denetleyin.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Danışmanlık Memnuniyet Anketi

Bu anket formu öğrencilerin danışmanlık hizmetlerinden memnuniyetlerini ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. 
Bu ankette 6 soru vardır.
Bu anket anonimdir..

Özellikle bir soruda sorulmadıkça, anketiniz ve yanıtlarınızla ilgili kayıtlarda sizin kim olduğunuzu belirten bir bilgi bulunmaz.

Bu ankete erişmek için bir anket kodu kullandıysanız, bu kodun kim olduğunuzu belirlemek için yanıtlarınızla birlikte kaydedilmediğini özellikle belirtmek isteriz. Kodlar ayrı bir veritabanında saklanır ve yalnız anketi doldurup doldurmadığınızı belirlemek için kullanılır. Anket kodları ile anket yanıtlarını eşleştirmenin bir yolu yoktur.

(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Cinsiyetiniz?
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Danışman Hocanızın Adı ve Soyadı?
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Bölümünüz?
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Sınıfınız?
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)

Aşağıdaki soruları danışmanınızın size sunduğu hizmetlere yönelik duyduğunuz memnuniyet kapsamında 1 ila 5 arasında değerlendiriniz.

1-Hiç Memnun Değilim 2-Memnun Değilim 3-Kararsızım 4-Memnunum 5-Kesinlikle Memnunum

Danışmanım OBS mesajlarıma ve e-postalarıma makul bir zamanda geri bildirim vermektedir.
Danışmanıma belirlenen ofis saatlerinde ulaşabilirim.
Danışmanım ders kayıt ve ekle/bırak haftalarında ders seçimlerinde yardımcı olmakta ve ders onaylarımı zamanında yapmaktadır.
Danışmanımın karşı karşıya kaldığım akademik sorunlara gösterdiği çözüm odaklı yaklaşımından memnunum.
Danışmanımın iletişim kurma ve problemleri çözme eğiliminden genel olarak memnunum.
Danışmanınızın iletişim kurma ve problemleri çözme eğiliminden memnun değilseniz gerekçelerini yazınız.