Dikkat: Tarayıcınızda JavaScript betiklerinin yürütülmesi devre dışı bırakılmış. Bu nedenle bu anketteki tüm soruları yanıtlayamayabilirsiniz. Lütfen tarayıcı ayarlarınızı denetleyin.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Mezun İzleme Anketi

Değerli Mezunumuz

Bu anket formu, Atatürk Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü mezunu siz değerli paydaşlarımızın görüşlerini almak ve bu görüşler doğrultusunda program ve ders çıktılarını belirlenmek amacıyla geliştirilmiştir. İlginiz ve katılımınız için teşekkür ederiz.

(Vermiş olduğunuz bilgiler 3. taraflarla paylaşılmayacak olup sadece bölümümüzün eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak çalışmalarda kullanılacaktır.) 

Bu ankette 19 soru vardır.
1. Bölüm (Kişisel Bilgileriniz)
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Bilgileriniz
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
İletişim Bilgileriniz
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Mezuniyet Tarihiniz
Tarih/saat seçicisini aç
2. Bölüm (Çalışma Durumunuz)
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Çalışma durumunuz?
Çalışıyorsanız
Çalıştığınız Şirket / Kurum Adı
Çalışmakta olduğunuz şirket / kurumdaki konumunuz?
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Şu anki gelir durumunuzu nasıl ifade edersiniz?
3. Bölüm (Bölümümüz ile İlgili Görüşleriniz)
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünün işe alım ve kariyerinize etkisi nedir?

(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)

Mezun olduğunuz programın eğitim içeriği ve düzeyinin yeterli olduğuna inanıyor musunuz?

(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)

Aldığınız eğitimin şu anki mesleki konumunuza ulaşmada katkı sağladığını düşünüyor musunuz?

(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)

Aldığınız eğitimin sektörde ihtiyaç duyduğunuz bilgi ve becerileri kazandırdığını düşünüyor musunuz?

(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)

Aldığınız eğitimin kişisel gelişiminize (sosyal ve mesleki ilişkiler kurabilme, problem çözme, yeni fikirler üretebilme, sentezleyebilme ve yorumlama vb.) katkı sağladığını düşünüyor musunuz?

(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)

Aldığınız eğitim sayesinde çalıştığınız işletmeye önemli katkılar verdiğinizi düşünüyor musunuz?

(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)

Almış olduğunuz lisans eğitiminin sizi lisansüstü çalışmalara yeteri kadar hazırladığını düşünüyor musunuz?

(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)

Tanıdıklarınıza bölümümüzde eğitim almalarını tavsiye eder misiniz?

4. Bölüm ( Bölümümüzün Öğretim Amaçları ile İlgili Görüşleriniz)

Katılma Düzeyi: 

1. Kesinlikle katılmıyorum 2. Katılmıyorum 3. Kararsızım 4. Katılıyorum 5. Kesinlikle katılmıyorum

(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Bölümümüzün Öğretim Amaçları ile ilgili aşağıda yer alan ifadelere katılma düzeyini işaretleyiniz.
İhtiyaç duyduğu bilgiye nasıl ulaşacağını bilen, disiplin içi ve disiplinler arası çalışma yapabilen öğrenciler yetiştirmek.
Mesleki alanda teknolojiye dayalı yenilikleri takip edip uygulayabilen, sektörün ihtiyaç duyacağı özelliklere sahip olan öğrenciler yetiştirmek.
Lisans öğrenimi esnasında lisansüstü eğitim de dahil olmak üzere kariyer planlamasını yapabilen öğrenciler yetiştirmek.
Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanlarında, teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olup bu bilgileri kullanarak toplumsal katkı üretebilen öğrenciler yetiştirmek.
Uluslararası Ticaret yapan firmalarda veya lojistik firmalarında kısa sürede yönetici pozisyonuna yükselebilecek donanıma sahip olan öğrenciler yetiştirmek.
Uluslararası ticaret süreçlerinde iletişimi gerçekleştirebilecek mesleki yabancı dil bilgisine sahip olan öğrenciler yetiştirmek.
Planladığı kariyeri gerçekleştirebilmek için (KPSS, ALES vb) mesleki sınavlarda başarılı olan öğrenciler yetiştirmek.
5. Bölüm (Bölümümüzün Program Çıktıları ile İlgili Görüşleriniz)

Katılma Düzeyi: 

1. Kesinlikle katılmıyorum 2. Katılmıyorum 3. Kararsızım 4. Katılıyorum 5. Kesinlikle katılmıyorum

(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)

Bölümümüzün Program Çıktıları ile ilgili aşağıda yer alan ifadelere katılma düzeyini işaretleyiniz.

Programda aldığı alanla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere yeterli ölçüde sahip olma, sahip olduğu bilgileri eğitim ve iş alanında kullanabilme.
Türkçeyi etkin kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilme, en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma.
Mesleki sorumluluk bilinci ile hareket edebilme. Bu bağlamda programda aldığı teorik bilgiler ışığında uygulamaları etik çerçevede değerlendirebilme yeteneğine sahip olma.
Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili temel kavramlara, faaliyetlere ve süreçlere hâkim olma.
Alanla ilgili yazılımları kullanabilme, farklı bilgi kaynaklarına erişip sayısal analiz ve araştırma yapabilme
Gümrük ve kambiyo işlemleri, muhasebe, tedarik zinciri, dağıtım kanalları, global pazarlar konularında donanım sahibi olma.
Ticari, ekonomik ve mali konularda değerlendirme ve yorum yapabilme, görüş bildirebilme.
Alanla ilgili mevzuat konusunda temel bilgilere sahibi olma.
Kalite bilincine sahip, girişimci, çevreye duyarlı, özgüvenli, yeniliklere açık, ahlaki değerlere ve mesleki sorumluluğa sahip olma.
Eklemek İstediğiniz Görüşleriniz.
Bölümümüzle ilgili görüş, öneri ve düşüncelerinizi bizlere iletebilirsiniz.