0%
Dikkat: Tarayıcınızda JavaScript betiklerinin yürütülmesi devre dışı bırakılmış. Bu nedenle bu anketteki tüm soruları yanıtlayamayabilirsiniz. Lütfen tarayıcı ayarlarınızı denetleyin.

Dış Paydaş Anketi

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dış Paydaş Anketi

Değerli Katılımcı,
Kalite güvence sisteminin bir gereği olarak Atatürk Üniversitesi'nin yürüttüğü eğitim-öğretim hizmetleri, araştırma-geliştirme faaliyetleri ve idari süreçler konusunda dış paydaşların (işverenler, mezunlar, meslek örgütleri, araştırma sponsorları, öğrenci yakınları vb.) da görüşlerine başvurulması gerekmektedir. Bu doğrultuda dış paydaşların kalite güvence sistemine katılımı ve katkı vermeleri amacıyla aşağıdaki anket formu geliştirilmiştir. Atatürk Üniversitesi'nin tüm dış paydaşlarının görüşleriyle, kurumumuzun hizmet standartlarının iyileştirilmesine katkı sağlaması beklenmektedir. Lütfen aşağıdaki sorulara tüm içtenliğinizle gerçekçi cevaplar veriniz.

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Bu ankette 10 soru vardır.